บริการขนส่งทางทะเล, ขนส่งสินค้าทางเรือ

บริการขนส่งทางทะเล, ขนส่งสินค้าทางเรือ, ขนส่งสินค้าทางน้ำ, ขนส่งสินค้าทางทะเล เอส.เค.วาย. อินเตอร์เฟรต บจก.


บริการขนส่งทางทะเล ผู้เชี่ยวชาญในการขนส่งสินค้าทางทะเล ทางเรือ ทางน้ำ บริการขนส่งสินค้า

เอส.เค.วาย. อินเตอร์เฟรต บจก. รับขนส่งสินค้าทางเรือ บริการขนส่งสินค้าทางทะเล ขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ บริการโลจิสติกส์ ซึ่งการขนส่งสินค้าทางเรือหรือทางทะเลนั้น เป็นที่ได้รับการนิยมอย่างมาก เนื่องจากสามารถส่งสินค้าได้คราวละมากๆ และค่าระวางมีราคาถูกกว่าค่าขนส่งในรูปแบบอื่นๆ

บริการขนส่งสินค้าทางเรือ บริษัทขนส่งสินค้า บริการขนส่งทางเรือ บริการขนส่งทางอากาศ บริการขนส่งและกระจายสินค้า บริการขนส่งสินค้า บริการขนถ่ายสินค้า บริการคลังสินค้า บริการด้านโลจิสติกส์ บริการขนส่งพร้อมติดตั้ง บริการขนย้ายเครื่องจักร บริการเช่าโกดัง บริการด้านศุลกากร Freight Forwarding, Air Freight Forwarding, Customs Brokerage, Loading, Unloading, Logistics Services, Ocean Freight Forwarding

บริษัท เอส.เค.วาย. อินเตอร์เฟรต จำกัด เราเป็นหนึ่งในงานด้าน IMPORT & EXPORT สำหรับผู้ประกอบที่มีธุรกิจที่ต้องอาศัยการนำเข้าสินค้า และการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ ให้เราเป็นตัวเลือกในการดูแลท่านด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เราดูแลลูกค้าเปฌนอย่างดี ช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้า ช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลา

บริการของเรา
พิธีการนำเข้าส่งออกทั่วไป, พิธีการสินค้าผ่านแดน ถ่ายลำ, พิธีการหลายเที่ยวเรือ, พิธีการสำหรับผู้ได้สิทธิส่งเสริมการลงทุน, พิธีการสำหรับสินค้าส่งซ่อม หรือส่งคืนกลับ, พิธีการนำเข้าหรือส่งออกโดยใช้สิทธิ FTA ฟรีโซน คลังสินค้าทัณฑ์บน และเขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก, พิธีการเพื่อยกเว้นภาษี ขนส่งระหว่างประเทศ การขอชดเชยอากร, พิธีการสำหรับงานแสดงสินค้า ATA Carnet , พิธีการ 19 ทวิ/พิธีการการวางประกันเพื่อต่อสู้พิกัดหรือราคา, พิธีการสงวนสิทธิฟอร์มต่างๆ
บริการที่ปรึกษาทางด้านศุลกากร, บริการให้คำปรึกษาในการประเมินความเสี่ยง ป้องกันก่อนและหลังการตรวจปล่อย, บริการให้คำปรึกษาพิกัดจากผู้ชำนาญการ, บริการส่งวินิจฉัยพิกัดสินค้ากับกรมศุลกากร, บริการให้คำปรึกษาและแนะนำโมเดลสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ลูกค้าพึงจะได้รับในการลดต้นทุนด้านภาษี


สนใจติดต่อ
เอส.เค.วาย.อินเตอร์เฟรต บจก.
8/28 ทาวน์ อเวนิว ศรีนครินทร์ ซอยอ่อนนุช 68 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : +662 322 2787-8, +669 883 008 26, +668 944 635 61
โทรสาร : +662 322 2786
อีเมล : operations@skyinterfreight.com
www.skyinterfreight.net
sky.brandexdirectory.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *